Trang chủ Science 7 chất liệu ma thuật biến hóa như phim viễn tưởng

7 chất liệu ma thuật biến hóa như phim viễn tưởng

Có thật đây là các hóa chất hay không, hay chỉ là kỹ xảo điện ảnh? Những vật liệu ma thuật này cứ như là biết suy nghĩ, biết biến hóa vậy.

Nhiều người bất ngờ và có suy nghĩ mình đang được tận mắt chứng kiến những thước phim hoa học viễn tưởng khi tận mắt chứng kiến 7 chất liệu như Nitơ Triiiodua, Hydrogel, Gallium, Nitionol, vật liệu siêu chống nước, đất sét biết suy nghĩ hay Aerogel.

Nguồn: Xem gì hôm nay