Trang chủ Life Bạn có 8 giây để tìm mảnh ghép thiếu trong bức tranh...

Bạn có 8 giây để tìm mảnh ghép thiếu trong bức tranh sưởi nắng

Một sáng mùa xuân, bố và con gái nằm sưởi nắng trên bãi cỏ, với giỏ đồ ăn picnic bên cạnh và những bông hoa rụng tuyệt đẹp rải xung quanh.

Thế nhưng bức tranh vẫn còn thiêu thiếu một điều gì đó để trở nên hoàn hảo. Bạn tìm mảnh ghép thích hợp để hoàn thiện nó nhé. Vấn đề là bạn chỉ có 8 giây để làm việc này thôi.

Các mảnh ghép gợi ý:

Mảnh ghép thứ nhất.
Mảnh ghép thứ hai.
Mảnh ghép thứ ba.

Đáp án đúng là mảnh ghép thứ ba.

Nguồn: Vitalk