Trang chủ Science Bạn có biết có nhóm máu gọi là máu vàng không?

Bạn có biết có nhóm máu gọi là máu vàng không?

Gọi là máu vàng không phải vì nó màu vàng mà vì lý do khác cơ!

Nguồn: Did you know