Trang chủ Life Bạn phải rất kiên trì mới tìm đủ số khuôn mặt trong...

Bạn phải rất kiên trì mới tìm đủ số khuôn mặt trong tranh này

Câu đố này không cần giới hạn thời gian, bạn cứ tìm cho đến khi hoa mắt thì thôi.

Và bạn nhìn thấy bao nhiêu khuôn mặt?

Đáp án: Bạn tự đếm những khuôn mặt được đánh dấu bằng cách khoanh đỏ dưới đây nhé:

Nguồn: Vitalk