Trang chủ Science Bào thai có bị ung thư không?

Bào thai có bị ung thư không?

Tế bào của bào thai phân chia rất nhanh, vậy chắc chắn nó sẽ sinh ra lỗi gene và bị ung thư. Như vậy bào thai có bị ung thư không?

Theo giáo sư Graham Burton tới từ Đại học Cambridge, chỉ có 1/10.000 em bé sinh ra là có những u lành, và những u này có thể được chữa trị ngay sau sinh.

Còn bị ung thư thực sự – với nghĩa là sự sinh sôi quá mức, không kiểm soát được của tế bào – các em bé thường bị khi bị truyền từ mẹ sang. Tuy nhiên, may mắn là những trường hợp như thế thường rất hiếm do các khối u của mẹ không thể đi qua được nhau thai. Nhau thai trở thành một rào cản hữu hiệu để bảo vệ em bé. Tuy nhiên, nếu mẹ bị bệnh về máu, em bé có thể cũng mắc bệnh như thế do có sự tương thống giữa 2 hệ thống máu.

Cuối cùng là nhau thai có thể bị ung thư, nhưng trường hợp này cũng cực kỳ hiếm. Đó là khi hiện tượng chửa trứng,  khi tất cả các nhiễm sắc thể đều tới từ cha chứ không có nhiễm sắc thể nào tới từ mẹ. Điều này khiến các mô nhau thai sinh sôi nảy nở rất nhanh nhưng bào thai thì không phát triển nhiều. Và ở những trường hợp này, hầu như không em bé nào có thể tồn tại được.

Nguồn: The Naked Scientists