Trang chủ Science Bé hỏi phụ huynh: Lưỡi rắn dùng để làm gì?

Bé hỏi phụ huynh: Lưỡi rắn dùng để làm gì?

Bé vẫn thường thấy rắn thè lưỡi ra khi di chuyển. Nhưng bé có biết lưỡi rắn dùng để làm gì không?

Nguồn: ST