Trang chủ English Biến rác thành năng lượng với HomeBiogas

Biến rác thành năng lượng với HomeBiogas

Với thiết bị Home Biogas, những đồ ăn thừa của gia đình vừa được tái sử dụng làm năng lượng đun nấu, vừa được dùng làm phân bón, tiện lợi nhiều đường.

Nguyên tắc hoạt động: Đổ thức ăn vào thùng chứa của thiết bị, những vi sinh vật có trong thùng chứa sẽ phân hủy thức ăn và biến chúng thành khí gas sinh học. Khí này sẽ được dẫn trực tiếp vào bếp gas và làm nhiên liệu cho nó.

Mỗi ngày, thiết bị này có thể tạo ra được một lượng nhiêu liệu đủ dùng trong 3 tiếng. Bên cạnh việc tạo ra năng lượng, thiết bị này còn tạo ra phân bón, phục vụ cây trồng.

Nguồn: Gi Gadgets