Trang chủ Life Bom hydro và bom nguyên tử có gì khác nhau?

Bom hydro và bom nguyên tử có gì khác nhau?

Bom hydro và bom nguyên tử đều là bom hạt nhân, nhưng chúng lại rất khác nhau.

Bom nguyên tử là bom bị nổ do có quá nhiều năng lượng được giải phóng bởi quá trình phân hạch hạt nhân.

Vật liệu có khả năng phân hạch được cho là đạt tới khối lượng siêu tới hạn tại thời điểm quá trình phân hạch diễn ra. Đó là uranium hoặc plutonium đã làm giàu. Năng lượng thoát ra từ phản ứng có thể tương đương với khoảng từ 1 tấn thuốc nổ TNT tới 500 kiloton TNT. Bom hạt nhân giải phóng các mảnh phân hạch phóng xạ.

Bom hydro là loại vũ khí hạt nhân phát nổ do nguồn năng lượng vô cùng lớn được giải phóng từ quá trình phân hạch hạt nhân. Bom này còn được gọi là vũ khí nhiệt hạch. Năng lượng của loại bom này có được từ quá trình phân hạch của đồng vị hydro – deuterium hoặc tritium.Bom hoạt động dựa vào năng lượng giải phóng từ quá trình phản ứng phân hạch để làm nóng và ép khí hydro, từ đó kích hoạt quá trình phân hạch khác, và rồi tiếp tục kích hoạt các quá trình phân hạch khác nữa.

Bom hydro có thể tạo ra sức công phá tương đương với nhiều megaton của thuốc nổ TNT.

Như vậy, bom hạt nhân chỉ là một thiết bị phân hạch, trong khí bom H sử dụng quá trình phân hạch để tạo ra phản ứng phân hạch khác. Bom hạt nhân có thể được dùng để kích hoạt một quả bom hydro.

Nguồn: Though.co