Trang chủ Life Bốn cột tứ trụ, người ngự bên trên là cái gì?

Bốn cột tứ trụ, người ngự bên trên là cái gì?

Bốn cột tứ trụ, người ngự bên trên, gươm bạc hai bên, chầu vua thượng đế, là gì?

Xin gợi ý bạn 4 đáp án sau: Cái lọng, cái kiệu, cái ghế, con voi.

Đáp án: Con voi.

Nguồn: VnExpress