Trang chủ Math Các Einstein nhí hãy điền số còn thiếu thay cho dấu hỏi...

Các Einstein nhí hãy điền số còn thiếu thay cho dấu hỏi nhé

Trong dãy số dưới đây có một chỗ còn thiếu, biểu thị bằng dấu hỏi. Với những người thông minh, việc tìm ra số thay dấu hỏi không có gì khó khăn cả, nhất là đã có 4 đáp án gợi ý cho bạn lựa chọn.

Bạn hãy thử xem.

Đáp án: 28.

Nguồn: Brightside