Trang chủ Life Cái gì con trai có, còn con gái lại không?

Cái gì con trai có, còn con gái lại không?

Thứ này chỉ có ở con trai, không có ở con gái nhưng họ lại rất thích?

Đáp án: Ngọc trai.

Nguồn: vnEpress

Chia sẻ