Trang chủ Life Cái gì của mình nhưng ai cũng đổ cho người khác?

Cái gì của mình nhưng ai cũng đổ cho người khác?

Thứ này thuộc về bạn, gắn liền với bạn nhưng bạn lại chẳng nhận là của mình.

Đáp án: Lông mày, lông mi.

Nguồn: VnEpress