Trang chủ Life Cái gì di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ?

Cái gì di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ?

Mình từng nghe nhiều đáp án, nhưng thử xem các nhà khoa học nói gì?

Theo nhà vật lý Stuart Higgins, photon là vật di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ. Nó di chuyển ở tốc độ ánh sáng trong môi trường này.

Nguồn: The Naked Science