Trang chủ Life Cái gì mà ta đi mãi không bao giờ đến được với...

Cái gì mà ta đi mãi không bao giờ đến được với nó?

Chúng ta cứ miệt mài đi về phía nó mà không thể đến đích. Bạn có 5 giây để nói nó là gì?

Nếu quá 10 giây chưa đưa ra đáp án, bạn không nên tự phụ mình là người thông minh.

Đáp án: Ngày mai.

Nguồn: Hà Hoa