Trang chủ Science Cây bị stress có tạo ra chất có lợi cho người không?

Cây bị stress có tạo ra chất có lợi cho người không?

Những cây phải trải qua thời gian bị stress thì có tạo ra chất bảo vệ mà lại có lợi cho con người không nhỉ?

Thật khó để trả lời câu hỏi này một cách trực tiếp. Tuy nhiên, chất methyl salicylate – một chất được trích xuất từ dầu cây lộc đề xanh – chất có liên quan tới hóa chất mà từ đó chúng ta sản xuất Aspirin – một loại thuốc vô cùng hữu ích khi ta bị đau đầu – được sản xuất ra khi cây căng thẳng.

Cây cối thực tế có sản xuất ra những thứ có lợi cho người, nhưng điều này chỉ thực hiện được trong quá trình tiến hóa. Khi một cái cây bị con người tấn công bằng cuốc, lưỡi hái hoặc thuốc diệt cỏ, nó có thể làm gì đó để ngăn chúng ta thực hiện lại hành động này.

Nguồn: The Naked Scientists