Chế máy bơm không khí cho bóng bay cực dễ dàng

    Bạn sẽ không phải phồng mang trợn má hay ấn mỏi tay để thổi căng quả bóng bay nữa, đã có chiếc máy thổi bóng rất dễ làm này.

    Chuẩn bị: Nắp phễu, máy bơm không khí, pin 9v và dây diện nối, keo dán…
    Thực hiện như clip dưới đây:

    Nguồn: MrExpert