Trang chủ Life Chiếc xe này đậu ở ô thứ mấy?

Chiếc xe này đậu ở ô thứ mấy?

Câu hỏi đơn giản thế thôi. Bạn hãy bấm đồng hồ xem mình mất bao nhiêu giây mới nghĩ ra đáp án nhé.

Bạn nghĩ ra chưa?

Hãy lộn ngược bức ảnh lại. Đáp án là số 87.

Nguồn: Khoahoc.tv