Trang chủ Science Chúng ta không chỉ lây ngáp mà còn lây cười

Chúng ta không chỉ lây ngáp mà còn lây cười

Khi bạn cười, cả thế giới cười với bạn. Đây không phải câu khẩu hiệu sáo rỗng, mà thực tế nụ cười rất dễ lây,

Một bằng chứng mới cho thấy tiếng cười là một đầu mối để xã hội bắt chước nhau. Nghe thấy tiếng cười kích thích vùng não gắn liền với cử động mặt. Sự bắt chước đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp xã hội. Những đầu mối như hắt hơi, cười, khóc và ngáp là một cách để tạo ra sự gắn kết xã hội trong một nhóm.

Nguồn: Livescience