Trang chủ English Có 13 trái tim nhưng không sống, là cái gì?

Có 13 trái tim nhưng không sống, là cái gì?

Tôi có 13 trái tim nhưng không sống. Hỏi tôi là cái gì?

Đây chỉ là một trong nhiều câu đố tiếng Anh hại não mà bạn sẽ bắt gặp trong clip dưới đây.

Nguồn: 7-second riddles