Trang chủ Science Có 3 thứ não bộ không thể cưỡng lại được, đó là...

Có 3 thứ não bộ không thể cưỡng lại được, đó là gì?

Khi có sự xuất hiện của 3 thứ này, não bộ chắc chắn sẽ không lờ đi được mà sẽ hướng sự chú ý đến chúng.

Theo các nhà khoa học, có 3 thứ mà bộ não con người không thể cưỡng lại sự chú ý: Thực phẩm, người hấp dẫn và sự nguy hiểm.

Nguồn: UsefulGen