Có thật là Trư Bát Giới mạnh hơn cả Tôn Ngộ Không?

    Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì 36 phép Thiên Cang của nhị sư huynh Ngộ Năng thậm chí còn "khủng" hơn cả 72 phép Địa Sát của đại sư huynh Ngộ Không.

    Ví dụ kể đến phép oát toàn tạo hóa: Pháp thuật có thể tạo ra thế giới ảo, như trong cõi mộng mà không ai biết mình đang lạc trong đó. Phép “điên đảo âm dương: Thuật pháp này có thể đảo lộn đất trời, thay đổi những lẽ thường của tự nhiên, thay đổi thực tại…
    Tìm hiểu thêm về các phép thuật của Bát Giới dưới clip :

    Nguồn: Bạn có biết