Trang chủ Science Có thể trộn DNA của người và nhện để tạo ra siêu...

Có thể trộn DNA của người và nhện để tạo ra siêu nhân như người nhện không?

Siêu nhân người nhện với rất nhiều đặc tính vượt trội như vận động viên xuất sắc là mơ ước của không biết bao nhiêu người.

Theo nhà nghiên cứu Helen Sang, tới từ Viện Roslin – 1 viện nằm trong Đại học Edinburgh, về mặt kỹ thuật, việc đưa gene nhện vào gene người bằng những cách mà các nhà nghiên cứu đã dùng để tạo ra chuột biến đổi gene, sau đó kết hợp với các kỹ thuật được dùng trong thụ tinh nhân tạo IVF; hoặc có thể đưa gene nhện vào mô, hay cơ quan nội tạng nào đó.

Tuy nhiên, để có được siêu nhân như người nhện thì khó mà thực hiện được. Người nhện có nhiều đặc tính của siêu nhân, trong đó có những đặc tính có người có, nhưng không ai có toàn bộ cả. Hiện tại, các nhà khoa học mới đang nghiên cứu tìm hiểu thêm, gene nào quy định những tính trạng trội này. Việc sửa chữa gene để có được một siêu nhân như vậy, trong thời gian dài nữa, cũng là một thử thách.

Nguồn: The Naked Scientists