Trang chủ Life Con gì có đầu mà không có tóc, có mép mà chẳng...

Con gì có đầu mà không có tóc, có mép mà chẳng có mồm?

Phải là người rất thông minh mới đoán được đây là con gì: Có đầu nhưng không có tóc, có lòng mà không có ruột, có mép lại chẳng có mồm.

Đáp án: Con đường.

Nguồn: Hà Hoa