Trang chủ Life Con gì sống ăn được, chết không ăn được?

Con gì sống ăn được, chết không ăn được?

Bạn có đoán nổi con gì chỉ ăn được khi còn sống không?

Đáp án: Bất cứ con gì cũng chỉ ăn được khi còn sống thôi.

Nguồn: VnExpress