Trang chủ Life Con gì thân cá, mắt cá, đuôi cá nhưng không gọi là...

Con gì thân cá, mắt cá, đuôi cá nhưng không gọi là cá?

Đầu là cá, đuôi là cá, xương thịt cũng là cá, thế nhưng chẳng được gọi cá, là con gì?

Đáp án: Con mắm, con khô.

Nguồn: VnEpress