Trang chủ Life Con hỏi phụ huynh: Đất nước duy nhất trên thế giới không...

Con hỏi phụ huynh: Đất nước duy nhất trên thế giới không có sông?

Theo bạn, đó là nước nào?

Nguồn: Did you know

Chia sẻ