Trang chủ Science Con người đã có thêm một nơi ngoài Trái đất để di...

Con người đã có thêm một nơi ngoài Trái đất để di cư tới

Các nhà khoa học mới xác định tìm thấy một hành tinh có nhiều điều kiện giống Trái đất, phù hợp cho con người sinh sống!

Nguồn: VnExpress