Trang chủ Life Con người thải bao nhiêu rác xuống biển?

Con người thải bao nhiêu rác xuống biển?

Hàng năm con người xả xuống biển bao nhiêu rác thải? Tác hại là gì? Hãy cùng tìm hiểu lượng nhựa rác con người đã thải xuống biển.

Nguồn: TGTT