Trang chủ Life Công chúa nói gì khiến hai hiệp sỹ chạy như ma đuổi?

Công chúa nói gì khiến hai hiệp sỹ chạy như ma đuổi?

Để thắng cuộc và trở thành phò mã, hai chàng hiệp sỹ cố sức đi càng chậm càng tốt. Nhưng công chúa đã thì thầm một điều gì đó khiến họ bỗng nhiên lên ngựa phi trối chết.

Ngày xửa ngày xưa, một ông vua muốn tuyển phò mã nên đã sắp xếp một giải đấu hiệp sĩ. Các ứng viên phải trải qua rất nhiều thách thức, và cuối cùng chỉ còn lại hai người. Để quyết định ai được lấy công chúa, vua ra lệnh cho các hiệp sĩ cưỡi ngựa đến hồ. Ngựa ai đến sau cùng, người đó sẽ trở thành phò mã.

Hai hiệp sĩ leo lên ngựa và cưỡi rất chậm đến hồ. Họ mất một tuần trời vì không ai muốn đến đích sớm nhất. Cuối cùng, họ xuống ngựa, bắt tay nhau và quyết định về nhà. Tuy nhiên, công chúa đến thì thầm điều gì đó vào tai họ. Hai hiệp sĩ nhảy lên ngựa và phi như bay đến hồ.

Công chúa đã nói gì?

Đáp án: Công chúa đã khuyên hai hiệp sĩ đổi ngựa cho nhau.

Nguồn: Vitalk