Trang chủ Life “Công phu” leo tường của thạch sùng từ đâu mà có?

“Công phu” leo tường của thạch sùng từ đâu mà có?

Con thạch sùng xứng danh là sư phụ của các ninja cũng như lính đặc công, đặc nhiệm, với "công phu" leo tường, thậm chí bám ngửa dưới trần nhà.

Thạch sùng sở dĩ có thể bò được ở trên tường là nhờ vào ngón chân. Ngón chân thạch sùng dẹt, bằng và to, bên trên có những múi thịt ở kích thước nano xếp thành từng nếp một và giữa các múi thịt có những rãnh sâu.

Tại sao thạch sùng bò được trên tường? - post 1
Thạch sùng.

Thạch sùng dựa vào những múi thịt, những rãnh này để tăng sự ma sát giữa chân với tường. Ngoài ra, trên ngón chân còn có một tuyến lông nhỏ, có khả năng dính rất mạnh, đủ để gánh được cơ thể của mình. Chính vì những lý do đó nên nó có thể trèo lên tường, lên kính và lên trần nhà.

Nguồn: Những câu chuyện Khoa học