Trang chủ Life Điều gì ảnh hưởng tới lực tác động ngoài vào trái bóng?

Điều gì ảnh hưởng tới lực tác động ngoài vào trái bóng?

Cần hiểu rằng, khi tác động một lực lên, tùy thuộc vào từng trái bóng, chúng ta sẽ nhận được những phản hồi khác nhau của bóng.

Cần hiểu rằng, khi tác động một lực lên, tùy thuộc vào từng trái bóng, chúng ta sẽ nhận được những phản hồi khác nhau của bóng.

Nguồn: Physics of Soccer

Chia sẻ