Trang chủ Life Đố bạn có mấy điểm khác nhau ở 2 đầu xe lửa...

Đố bạn có mấy điểm khác nhau ở 2 đầu xe lửa này?

Thực ra đây chỉ là 2 phiên bản của bức ảnh chụp đầu máy xe lửa thôi. Nhưng có khá nhiều chi tiết không giống đấy.

Bạn rất giỏi nếu tìm được 3 điểm khác nhau trong 1 phút:

Các điểm bạn tìm thấy có giống thế này không:

12

Nguồn: Vitalk