Trang chủ Life Đố bạn tại sao bà già vớt bèo lại quay về?

Đố bạn tại sao bà già vớt bèo lại quay về?

Một bà già đi vớt bèo thấy một con bò không chịu kéo xe. Hỏi tại sao bà lại về?

Đáp án: Bò không kéo đọc ngược lại là bèo không có. Không có bèo nên bà già phải quay về.

Nguồn: Hà Hoa