Trang chủ Life Độ pH liên quan thế nào tới việc bị sâu răng?

Độ pH liên quan thế nào tới việc bị sâu răng?

Bạn có hiểu được mối liên hệ giữa độ pH và việc bị sâu răng?

Răng được bảo vệ bởi lớp men cứng, dày khoảng 2mm. Lớp men này là hợp chất Ca5(PO4)3OH và được tạo thành bởi phản ứng:
5Ca2+ + 3PO43- + OH- <=> Ca5(PO4)3OH (1)
Quá trình tạo lớp men này là sự bảo vệ tự nhiên của con người chống lại bệnh sâu răng.
Sau bữa ăn, vi khuẩn trong miệng tấn công các thức ăn còn lưu lại trên răng tạo thành các axit hữu cơ như axit axetic, axit lactic. Thức ăn với hàm lượng đường cao tạo điều kiện tốt nhất cho việc sản sinh ra các axit đó.

Lượng axit trong miệng tăng, pH giảm, làm cho phản ứng sau xảy ra:
H+ + OH–> H2O
Khi nồng độ OH- giảm, theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-e, cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều nghịch và men răng bị mòn, tạo điều kiện cho sâu răng phát triển.
Biện pháp tốt nhất phòng sâu răng là ăn thức ăn ít chua, ít đường, đánh răng sau khi ăn. Người ta thường trộn vào thuốc đánh răng NaF hay SnF2, vì ion F- tạo điều kiện cho phản ứng sau xảy ra.
5Ca2+3PO4 3- + F- => Ca5(PO4)3F
Hợp chất Ca5(PO4)3F là men răng thay thế một phần Ca5(PO4)3OH.

Nguồn: 365 câu hỏi Hóa học và ứng dụng