Trang chủ Life Dùng đồ bạc đựng thức ăn, thức ăn lâu bị ôi thiu,...

Dùng đồ bạc đựng thức ăn, thức ăn lâu bị ôi thiu, vì sao?

Công nhận, dùng đồ bạc đựng thức ăn thì lâu bị ôi, nhưng sao lại thế?

Khi bạc gặp nước sẽ có một lượng rất nhỏ đi vào nước thành ion. Ion bạc có tác dụng diệt khuẩn mạnh.

Chỉ cần 1/5 tỷ gam bạc trong 1 lít nước cũng đủ diệt khuẩn.

Không có vi khuẩn phát triển nên thức ăn lâu bị ôi thiu.

Nguồn: ST