Trang chủ Science Dùng máu xác nhận huyết thống có phù hợp với khoa học?

Dùng máu xác nhận huyết thống có phù hợp với khoa học?

Xem phim Trung Quốc, chúng ta thấy người xưa thường dùng máu xác nhận huyết thông bằng cách nhỏ 2 giọt máu vào cùng bát nước xem có hòa vào nhau không. Nếu có thì có quan hệ trực hệ, không hòa thì không có.

Phương pháp này đứng trên mặt khoa học có đúng đắn không?

Theo cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao do Hàn Đức Khởi chủ biên, NXB Giáo dục ấn hành, phương pháp hòa máu không thể giúp chúng ta xác nhận được quan hệ huyết thống. Dù là cha con, máu 2  người không nhất thiết hòa làm một.

Máu 2 người hòa được với nhau hay không có liên quan tới kháng nguyên gây ngưng kết agglutinogen trên bề mặt hồng cầu và kháng thể lectin trong huyết thanh (liên quan tới nhóm máy).

Hai giọt máu có cùng nhóm máu khi tiếp xúc sẽ hòa làm một, còn khác nhóm máu thì không xảy ra phản ứng hòa làm một.

Tuy nhiên, người cha nhóm máu A, có thể có con có nhóm máu B và do đó dù có quan hệ huyết thống nhưng với cách xác định cũ, có thể gây ra hiểu nhầm là không phải.

Nguồn: Trang Như