Trang chủ Life Đuổi hình bắt chữ: Chú vẹt tiêm thuốc

Đuổi hình bắt chữ: Chú vẹt tiêm thuốc

Hình ảnh chú vẹt tiêm thuốc cho hoa giúp bạn "tóm" được chữ gì?

Đáp án: Chim chích bông.

Nguồn: Lazi