Trang chủ Life Đuổi hình bắt chữ: Con bướm và tập giấy

Đuổi hình bắt chữ: Con bướm và tập giấy

Bạn có tối đa 10 giây để tìm ra từ mà hình ảnh dưới đây tìm cách diễn đạt.

Đáp án: Giấy điệp.

Nguồn: VnExpress