Trang chủ Life Đuổi hình bắt chữ: Mặt mếu, mặt cười

Đuổi hình bắt chữ: Mặt mếu, mặt cười

Nhìn hình ảnh hai biểu tượng mặt cười và mặt mếu dưới đây, bạn bắt được chữ gì?

Đáp án: Giao diện.

Nguồn: VnExpress