Trang chủ Life Đuổi hình bắt chữ: Những chiếc cốc xinh đẹp

Đuổi hình bắt chữ: Những chiếc cốc xinh đẹp

Hình những chiếc cốc nhựa đầy màu sắc này có gợi ý cho bạn đến từ nào không?

Đáp án: Ngũ cốc.

Nguồn: Trumso