Trang chủ Life Hợp kim có trí nhớ

Hợp kim có trí nhớ

Dù bạn "biến hình" cho hợp kim này thế nào thì khi đưa nó vào môi trường có nhiệt độ vừa phải (nước ấm), nó lại quay trở về trạng thái cũ.

Hợp kim có trí nhớ này được làm từ niken và titan. Chúng ta có thể “huấn luyện” nó để tạo thành hình thù cụ thể ở nhiệt độ cao, sau đó uống thẳng ra ở nhiệt độ phòng.

Khi bạn đưa nó tiếp xúc với nhiệt độ vừa phải như nước nóng thì nó sẽ về hình dạng ban đầu.

Nguồn: You Tube