Trang chủ Life Khi bạn nói, có bao nhiêu cơ phải hoạt động?

Khi bạn nói, có bao nhiêu cơ phải hoạt động?

Không ngờ chỉ mở miệng nói chuyện thôi mà cơ thể cũng phải huy động nhiều cơ đến vậy.

Các chuyên gia cho biết, chúng ta sử dụng tới 72 cơ khác nhau khi nói. Quá “hoành tráng” phải không nào?

Nguồn: UsefulGen