Trang chủ Life Khi vườn thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

Khi vườn thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

Trong vườn thú có rất nhiều loài động vật. Những động vật chạy nhanh nhất phải kể đến sóc, báo, ngựa... Ngoài ra các loại rắn cũng nhanh không kém.

Vậy nếu chẳng may vườn thú bị cháy, đố bạn con gì sẽ chạy ra đầu tiên?

Đáp án: Con người. Đương nhiên rồi. Con người không bị nhốt nên sẽ chạy ra trước tiên.

Nguồn: Hà Hoa