Trang chủ STEM Làm con quay 7 sắc cầu vồng từ lon thịt hộp

Làm con quay 7 sắc cầu vồng từ lon thịt hộp

Tạm bỏ qua những con quay gỗ phải ngồi vất vả đục đẽo đi, chúng ta sẽ có con quay thép 7 màu trong vòng 5 phút.

Cần chuẩn bị 1 lon thịt hộp, bút màu tô và chun cuốn trang trí trên con quay, 1 chiếc đinh dài, thêm cuộn chỉ và keo dính để làm cố định chiếc đinh.

Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện như clip dưới đây nhé:

Nguồn: DIY Life Hacks