Trang chủ Life Làm sao để đập một phát chết cả 2 con ma?

Làm sao để đập một phát chết cả 2 con ma?

Con ma xanh đập một phát là chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

Đáp án: Đập con ma xanh trước. Con ma đỏ thấy thế sợ quá, xanh cả mặt. Đập con ma xanh mới này nữa là đủ hai phát.

Nguồn: Vforum

Chia sẻ