Trang chủ Life Làm thế nào để phân biệt tế bào gốc với tế bào...

Làm thế nào để phân biệt tế bào gốc với tế bào thường?

Nhìn dưới kính hiển vi , về hình dáng đại thể, tế bào gốc không khác thế bào thường lắm. Làm thế nào để phân biệt chúng?

Người ta phân biệt tế bào gốc với tế bào thường bằng cách xem chất protein trên bề mặt mỗi loại tế bào. Tuy nhiên, chất này quá nhỏ, kính hiển vi cũng không thấy được.

Để phân biệt, các nhà khoa học sử dụng kháng thể với độ đặc hiệu khác nhau để nhận diện kháng nguyên, rồi gắn huỳnh quang vào kháng thể. Tiếp đó, chiếu tia laser để nhóm huỳnh quang phát sáng.

Tế bào tổ chức không có chất giúp kháng thể nối với huỳnh quang phát sáng, còn tế bào gốc thì có, nên người ta phân biệt được tế bào gốc.

Nguồn: 10 vạn câu hỏi vì sao - NXB Giáo dục