Trang chủ Life Lập trình viên giao tiếp với máy tính thế nào?

Lập trình viên giao tiếp với máy tính thế nào?

Lập trình viên giao tiếp với máy tính thông qua ngôn ngữ máy tính - được tạo thành từ các chuỗi lệnh.

Ngôn ngữ máy tính sử dụng hệ nhị phân, lệnh là một chuỗi số được tạo thành từ 2 con số 0 và 1. Chuỗi số này có độ dài nhất định, đồng thời được chia thành từng đọan, mỗi đoạn biểu đạt một hàm ý khác nhau. (Độ dài lệnh của một máy tính là 16 con số – tức 16 bit), như thế lệnh của máy tính do 16 con số 0 và 1 tổ hợp với nhau. Mỗi tổ hợp tương ứng với 1 thao tác cụ thể.

Ngoài ra, hiện giờ đã xuất hiện thêm hợp ngữ và ngôn ngữ cao cấp để con người giao tiếp với máy tính.

Hợp ngữ sử dụng chữ cái, ký tự tiếng Anh để thay thế chuỗi lệnh nhất định trong hệ nhị phân (Add – cộng). Tuy nhiên, nếu không có chương trình hợp ngữ, những từ này không được chuyển dịch thành chuỗi lệnh biểu thị bằng hệ nhị phân và khi đưa ra máy khác, nó có thể không được hiểu. Do đó, ngôn ngữ cao cấp ra đời.

 

Nguồn: 10 vạn câu hỏi vì sao - NXB Giáo dục