Trang chủ Life Loại máy bay nào có thể bay trong tâm bão?

Loại máy bay nào có thể bay trong tâm bão?

Để đo cường độ bão cùng nhiều thông số liên quan tới cơn bão, các "nhà săn bão" sử dụng loại máy bay có động cơ phản lực - trong đó turbin được dùng để điều khiển cánh quạt.

Nguyên nhân người ta sử dụng loại động cơ này là nó hoạt động hiệu quả hơn ở tốc độ bay chậm. Việc bay vào tâm bão là lý do bạn cần bay chậm – để có nhiều thời gian hơn trong cơn bão và tiến hành đo đạc được nhiều hơn. Bay chậm cũng giúp bạn an toàn hơn khi bị gió thổi.

Nguồn: The Naked Scientists