Trang chủ Science Mặt trăng không có từ trường?

Mặt trăng không có từ trường?

Thực tế là mặt trăng có từ trường, nhưng lực từ của nó rất nhỏ, chỉ bằng khoảng chưa tới 1% so với từ trường của Trái đất.

Nguyên nhân là do từ trường Trái đất được tạo thành bởi hoạt động bên trong lõi Trái đất: Sắt nóng chảy đối lưu ở lõi ngoài tạo thành một trường lưỡng cực, bao phủ toàn bộ Trái đất.
Trong khi đó, Mặt trăng không có hoạt động đối lưu này.

Nguồn: Quora