Trang chủ Science Mặt trời đang ở độ tuổi nào?

Mặt trời đang ở độ tuổi nào?

Mặt Trời đã 4,6 tỷ năm tuổi và đây là độ tuổi trung niên.

Vào độ tuổi 4,6 tỷ năm, Mặt Trời đang ở tuổi trung niên so với cuộc đời của nó, độ tuổi này so với những ngôi sao khác thì còn khá trẻ. Là một phần của những ngôi sao thế hệ I, đây là nhóm các ngôi sao tương đối trẻ.

Các nhà khoa học cho rằng Mặt Trời sẽ còn tồn tại một khoảng thời gian lâu nữa, vào khoảng 6,5 tỷ năm tuổi nó sẽ bước vào giai đoạn bị hủy diệt.

Nguồn: TreeHuger